Çalışma İzni

Çalışma İzni Hakkında

Türkiye, yabancı uyrukluların çalışma izni alması ve Türkiye’de herhangi bir işte çalışması için Sosyal Hizmetler Güvenlik Bakanlığı’ndan veya diğer ilgili kurumlardan çalışma ve oturma izni belgelerini almalıdır.

Çalışma İzni Nedir ve Nasıl Alınır?

Çalışma izni veya muafiyet belgesi olmadan çalışan yabancı uyruklu kişilere ve bunların işverenlerine idari para cezaları ve geçici giriş yasağı uygulanır. Yabancıların Türkiye’de çalışma izni veya muafiyet belgesi almaları zorunludur.

Çalışma İzni Başvurusu Nereye Yapılır?

Yabancı uyruklu vatandaşlar, yurtdışında bulundukları veya yurt içinde yasal olarak ikamet ettikleri yerdeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları büyükelçiliğe veya konsolosluğa başvurabilirler. Türkiye’nin iç sahasında öğrenim görmek için en az 6 aylık süresi henüz tamamlanmamış olan yabancılar, işverenleri ile başvurularını doğrudan Bakanlığa iletebilirler.

  • İnsan kaçakçılığına maruz kalan alanlarda çalışacak veya altı ay süreyle ikamet edecek yabancılar için konu dikkate alınmaz ve dış temsilciliklerimizden izin alınması şartı aranır.
  • Türkiye’ye vize veya vize muafiyet programı ve vize kolaylığı ile gelen turist vizeleri noktasında bulunan yabancılar çalışma izni başvurusunda bulunamazlar.
  • Başvurular yetkili aracı kurum tarafından da yapılabilir.
  • Çalışma iznine sahip yabancılar, çalışma izninin bitiminden 60 gün önce ve her durumda çalışma izninin süresi dolmadan uzatma başvurusunda bulunabilirler. Bu sürelerden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.
  • Başvurularda eksik bilgi veya belge olması durumunda 30 güne kadar süre verilebilir. Bu süre, ancak resmi bir makam tarafından mücbir sebep olduğu belgelenmesi halinde uzatılabilir. Uzatma süresi içinde eksikliklerin giderilmemesi halinde başvuru reddedilir. İzin başvurusu usulüne uygun olarak yapılır ve bilgi ve belgelerde eksiklik yoksa 30 gün içinde tamamlanır.

Ön İzin Nedir?

Mesleki yeterlilik gerektiren sağlık ve eğitim hizmetlerinde çalışmak isteyen yabancıların, izin başvurularını değerlendirmek için öncelikle ön izin almaları gerekmektedir. Ön izin vermeye yetkili kurumlar sağlık hizmetleri için Sağlık Bakanlığı ve eğitim hizmetleri için Millî Eğitim Bakanlığıdır. Yükseköğretim Kanununa göre çalışacak yabancı öğretim elemanlarının çalışma izni, Yükseköğretim Kurulu’nda ilgili mevzuat uyarınca alınacak ön izne bağlı olarak Bakanlık tarafından verilmektedir. Çalışma izinlerinin uzatılması da ilgili bakanlık veya Yüksek Öğretim Kurulu ön iznine tabidir. Ar-Ge Merkezi Belgesi olan şirketlerde Ar-Ge personeli olarak çalışacak yabancıların için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yabancı hakkında olumlu görüş bildirmesi gerekiyor. Aksi takdirde izin verilmez.

Başa dön tuşu