Göçmen Bürosu Hizmetleri

Çalışma İzninin Reddi ve Redde İtiraz Edilmesi

İçindekiler

Çalışma İzninin Reddi ve Redde İtiraz Edilmesi Hakkında

Yabancıların çalışma izni başvurularını değerlendirme yetkisi çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndadır ve 6735 sayılı Uluslararası İş Kanunu esas ve usullerine uygun olarak yürütülmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından gözden geçirilen çalışma izni başvuruları kabul ve reddedilme ile sonuçlanır. Başvuru sonuçları işverene e-posta yoluyla bildirilir. Yabancı başvurularda, bilgi, yabancının başvurduğu ilgili yabancı temsilciye de çevrimiçi olarak gönderilir.

Çalışma İzni Neden Reddedilir?

6735 sayılı Uluslararası İş Kanunu 9.in madde, çalışma izni başvurusunun reddedilme nedenleri düzenlenir ve bu koşullardan birini taşıyanların başvuruları Bakanlık tarafından reddedilmesine karar verilir. Bu Kanunda yer alan yasanın metnine uygun olarak, reddetme nedenleri aşağıdaki gibidir: Uluslararası Çalışma politikası dışındaki uygulamalar;

  1. Sahte olarak düzenlenen belgeler ve bilgiler;
  2. Başvuru sahibinin yabancı istihdam gerekçesinin yetersiz olduğu durumlar;
  3. Yabancılara yasak olan meslekler için başvurular;
  4. Başvuruda belirtilen niteliklere ve uzmanlığa sahip olmayan yabancıların başvuruları;
  5. ESGB tarafından belirlenen ölçütlere uymayan uygulamalar;
  6. Halk sağlığı, güvenliği ve düzeni için tehdit oluşturan yabancılar;
  7. Türkiye’nin tanımadığı ülkelerin vatandaşlarının başvuruları (Dışişleri Bakanlığı tarafından uygun görülmesi bir istisna oluşturur),
  8. Bakanlık tarafından başvuru sahibine tanınan yasal süre içinde tamamlanmayan başvurular,
  9. Yabancılara Yasak Meslekler.

Çalışma izni başvurusunun reddedilmesine İlişkin Uluslararası İş Kanunu’nun 6735 sayı 9’u.reddedilme nedenleri makalede düzenlenmiştir. Aynı maddenin üçüncü fıkrasında, yabancıların kanunen Türk vatandaşlarına özgü işlerde çalışamayacakları belirtilmektedir. İlgili kanunlarda yer alan Kanun hükümlerine uygun olarak yabancılara yasaklanan meslekler aşağıdaki gibidir:

Avukatlık

Yabancıların, ilgili Kanunun 3/a maddesi uyarınca Türkiye’de hukuk pratiği yapmaları yasaktır.

Noterlik

Noter stajına başlamak için T. C. vatandaşlık şartı getirilerek Yabancıların Türkiye’de noter mesleğini yapmaları yasaklanmıştır.

Dişçilik

Yabancılara en çok yasaklanan mesleklerin başında sağlık sektörü var. Geçmişte, Türkiye’de doktorların çalışmaları da meslek kapsamında yasaklanmış ve Türkiye’deki çalışmaları da yasaklanmıştır. Daha sonra yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, yabancılar için doktor ve hemşirelik yasaklı bir meslek olmaktan çıkarıldı, Sağlık Bakanlığı’ndan ön izin, çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan çalışma izni alınarak çalışmaya izin verildi. Ancak diş hekimlerinin çalışma şekli bir başka yasa ile düzenlendiğinden, T. C. vatandaş olmayanların çalışması yasaktır.

Veterinerlik

Veteriner Hekimler Birliği odalarının oluşumu ve çalışmaları hakkında Kanun’da Türkiye’de veterinerlik mesleğini yerine getirebilmek için vatandaşlık gerekmektedir.

Özel Hastanelerden Sorumlu Müdür

Sorumlu Müdürün özel hastaneler yasasında taşıması gereken koşullara uygun olarak T.C. vatandaşı olması şartıyla yabancıların bu mesleği yapmaları yasaktır.

Güvenlikçi

Bazı kurum ve kuruluşların korunması ve güvenliği noktasında yabancıların çalışması yasaktır.

Kabotaj Kanununda yer alan mesleklerin yerine getirilmesi (dalış, kaptanlık, mürettebat vb.),

Gümrük Müşavirliği

Yabancıların bu mesleği yerine getirmeleri yasaktır, çünkü bir gümrük komisyoncusu mesleğinin yerine getirilmesi için bir Türk vatandaşı olmak gereklidir.

Turist Rehberliği

Turizm sektöründe çalışan yabancılara yasak olmamasına rağmen, sadece turist rehberliği yasağı getirildi. 6326 sayılı turist rehberliği meslek Kanununun 3. maddesine göre, turist rehberliği Türklere özgü bir meslek olduğu için yabancıların çalışması yasaktır.

Çalışma İzni Reddedilirse Ne Yapılmalıdır?

Başvuruyu inceledikten sonra, çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başvurana kararını bildirir. Bu karar olumlu veya olumsuz olabilir.

Yabancı veya işvereni, çalışma izni veya uzatma başvurusunun reddedilmesi konusunda bilgilendirilir. Bakanlığın kararına karşı, ilgili kişiye reddetme kararının bildirilmesinden itibaren 30 gün içinde temyiz edilebilir. Bu itirazın reddedilmesine karar verildiği durumlarda, ilgili idari yargı yetkisine başvurabilir.

 

Değerlendirmek için lütfen oy veriniz.
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu