Göçmen Bürosu Hizmetleri

Kısa Dönem İkamet İzni

Kısa Dönem İkamet İzni Hakkında

Kısa dönem ikamet izni (ikamet izninden muaf olanlar hariç), kısa dönem ikamet izninden muaf olanlar, vizede diğer adı almak için kısa dönem ikamet izninden veya vize muafiyetini bildiği süreden daha uzun olanlar, kalmak isteyen yabancılar hariç Türkiye’de 90 günden uzun süreler için alınması zorunludur.

Ülkemizde vize veya muafiyet sürelerinden daha uzun süre kalmak isteyen yabancıların kalış amaçlarına uygun olarak ikametgâh almaları gerekmektedir. Ülkemizde kısa dönem ikamet izni için farklı ikamet türleri bulunmaktadır.

Ülkemizde kalabilmek için, farklı ikamet türlerinden (eğitim/aile/uzun süreli/insan ticareti mağduru) yararlanamayan, şartları taşımayan yabancıların kısa süreli ikametgâh başvurusu yapması gerekmektedir. Dönem ikamet izni ve aşağıdaki ikamet izni türlerinden kısa dönem ikamet izni alınmalıdır.

Kısa Dönem Oturma İzni Türleri Nelerdir?

 • Türkiye’ye bilimsel araştırma amacıyla gelecek olan yabancılar için,
 • Türkiye’de taşınmaz mülkü olan kişiler için,
 • Türkiye’ye iş bağlantıları veya iş kurmak için gelen iş adamları için,
 • Türkiye’ye hizmet içi eğitim programlarına katılmak amacıyla gelen yabancılar için,
 • Türkiye Cumhuriyeti kapsamındaki anlaşmalar kapsamında bir parti veya öğrenci değişim programlarıyla Türkiye’ye eğitim amaçlı gelen yabancılar için,
 • Türkiye’ye turizm amaçlı gelenler için,
 • Tedavi amacıyla Türkiye’ye gelen yabancılar için (halk sağlığını tehdit ettiği düşünülen hastalıkların hiçbirini taşımamalıdır),
 • Adli veya idari mercilerin talep veya karar nedeniyle Türkiye’de kalması gerekenler yabancılar için,
 • Türkçe kurslarına katılacak yabancılar için,
 • Türkiye’deki halk eğitim kurumları kanalıyla araştırma, staj vb. kurslara katılan yabancılar için,
 • Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde başvuran yabancılar için,
 • Bakanlar Kurulunca belirlenecek kapsam ve miktarda yatırım yapacak kişiler ile bakmakla yükümlü olduğu çocukları, eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları yetişkin olmayanlar için,
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için verilen izinlerdir.

Kısa Dönem İkamet İzni Türleri

 • (J) ve (k) bentlerinde en fazla 5 yıl süreyle verilen ikamet izinleri,
 • Bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 1 yıllık kısa dönem ikamet izni (i) maddesine göre verilen ikamet izinleri,
 • (H) bendi kapsamında verilen ikamet izinleri en fazla 2 defa,
 • (J) ve (k) bentleri hariç olmak üzere, her defasında en fazla 2 yıl verilebilir.

Kısa Süreli Oturma İzni Şartları

 • Yukarıda yazılı kısa dönem ikamet izinlerinden bir veya birkaçının şartlarını yerine getirerek talepte bulunmak ve bu talebe ilişkin bilgi ve belgeleri sağlamak.
 • Genel sağlık ve güvenlik standartlarına sahip olmak ve uygun barınma koşullarına sahip olduklarını kanıtlamak.
 • İdare tarafından talep edilmesi halinde, vatandaşı olduğunuz veya yasal ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenen bir adli sicil kaydı belgesini ibraz etmek.
 • Türkiye’de kalacak bilgileri göndermek için adres bildirmek.

Kısa Dönem İkamet Başvurusunun Reddi, İptali veya Uzatılması

Kısa dönem ikamet izni başvurusu kabul edilmeyecek, verilmişse iptal edilecek ve süresi dolan ikamet izni aşağıdaki hallerde uzatılmayacaktır:

 • Kısa dönem ikamet izni için gerekli koşullardan bir veya birkaçının yerine getirilmemesi veya uygun koşulların ortadan kaldırılması
 • Verilen ikamet izninin verildiği amaç dışında kullanıldığının tespiti
 • Türkiye’de son bir yıldan başka bir nedenle zorunlu kamu hizmeti, misyon, eğitim veya sağlık nedenleri dışında toplamda 120 günden fazla kalması
 • Kendisini sınır dışı etme kararı hakkında mevcut sınıra veya Türkiye’ye giriş yasağına izin verilmemesi ile verilen karar iptal edilecek ve / veya uzatılmayacak.

Kısa Dönem İkamet İzni İçin Gerekli Belgeler

 • Kısa Dönem İkamet izni başvuru formu.
 • Pasaport veya ikame belge.
 • Fotoğraf (biyometrik, güncel ve beyaz zemin üzerine).
 • Yaşam sertifikası.
 • Sağlık sigortası (Göçmen Bürosu tarafından sağlanır, sigorta yaptırabilirsiniz).
 • İlgili belgeleri adresleyin.
 • Diğer belgeler (evlilik cüzdanı, boşanma mahkemesi kararı, ölüm belgesi vb.).
 • Türkiye’ye gelen kişiler için ilgili bir bilimsel araştırma kurumu nedeniyle ve çalışmanın resmi süresi e-imzalı veya şahsen imzalı, mühürlü ve kaşeli postanın yerini gösterecektir.
 • Türkiye’de tapu sicil müdürlüklerinden taşınmazlar için konut, sizin mevcut fotoğrafınızın hala metin, tapu fotokopisi, DASK olduğunu gösterir.
 • Türkiye’ye gelen kişiler için ticari bağlantılar veya şirket faaliyet belgesi amacı ile iş kurmak amacıyla, vergi levhası, imza ticaret gazetesi, varsa önceden yapılmış ticari işlemlere ilişkin belgeler, varsa iş belgeleri tesis edilecektir.
 • Hizmet içi eğitim dönemine ait hizmet eğitim programları, resmi yazıların gösteri ve mekânına katılmak için Türkiye’ye gelenler için kamu hizmeti eğitim kurum veya kuruluşlarından alınacaktır.
 • Türkiye Cumhuriyeti, eğitimden alınacak eğitim / öğretim kurumu veya kuruluşu ile Türkiye’ye gelenler için eğitim amaçlı kısa dönem ikamet izni nedeniyle sözleşme kapsamında taraf veya öğrenci değişim programıdır.
 • Türkiye’ye gelen veya hastaneye girişini yaptıran ve tedavinin başlamasını sağlayan özel hastaneler için kamuya açık yer işaretlerinin tedavisine bağlı olarak görmesi gereken tedaviyi, imzalı / onaylı tedavi sertifikası.
 • Adli veya idari makamların kısa dönem ikamet izni nedeniyle bu yöndeki talepler veya kararlar ile Türkiye’de kalması gereken kişiler için adli ve idari makamlardan ülkemizde yabancı olmasını şart koşan talepleri, ayrıca belirtilen metin ve / veya karar.
 • Türkçe kurslarına katılacaklar için Türkçe kursları vermeye yetkili kurum ve kuruluştan aldıkları eğitimi ve süresini gösteren belge.
 • Türkiye’deki kamu eğitim kurumları kanalıyla, araştırma, eğitim ve kurslara katılan kişilere yönelik staj, araştırma, staj veya program süresinin kamu kurum veya kuruluşlarından alınacağı kurs ve yeri resmi yazı gösterileri.
 • Türkiye’de yüksek öğrenimini tamamlayanlar için mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi.
Değerlendirmek için lütfen oy veriniz.
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu