Genel

Özbekistan Vatandaşları Çalışma izni

İçindekiler

Özbekistan Vatandaşlarına Türkiye Çalışma İzni

Özbekistan vatandaşlarının Türkiye’de mesleki faaliyet gösterebilmeleri için çalışma izni almaları gerekmektedir. Çalışma izni olmaksızın Türkiye’de mesleki faaliyet göstermek yasaktır. Yabancıların ülkemizde çalışma usullerini düzenleyen 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu gereğince çalışma izin belgesi düzenleme yetkisi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndadır.

Özbekistan Vatandaşları Çalışma İznini Nasıl Alır?

Özbekistan vatandaşları çalışma izni başvurularını Türkiye’den ya da Türkiye dışından yapabilmektedirler. Başvurunun Türkiye içinden yapılacağı durumlarda Özbekistan vatandaşının en az 6 ay süre ile Türkiye’de ikamet etmesi şartı aranmaktadır. Ancak bu ikamet iznine öğrenim amaçlı verilen ikamet izinleri geçerli olmamaktadır. Yurtiçinden yapılacak olan başvurularda başvuru yapacak olan kişi işveren olmalıdır. İşçinin yapacağı başvurular geçersiz sayılacaktır. Yurtiçinden yapılacak olan başvurular işveren ya da vekili tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yapılmalıdır.

Özbekistan vatandaşının Türkiye’de bulunmadığı ya da Türkiye’de mevcut bir ikamet izninin bulunmadığı durumlarda ise çalışma izni başvurusu Özbekistan’da bulunan Türkiye Büyükelçiliği’ne yapılmaktadır. Burada işçi, işveren ile arasında yapılmış olan ve iki tarafın da imzasını içeren iş sözleşmesi ile Türkiye Büyükelçiliği’ne başvuruda bulunmalıdır. Büyükelçiliğin başvuruyu olumlu görmesi halinde, Özbekistan vatandaşına bir referans numarası verilmektedir. İşveren bu referans numarası ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvuruda bulunmalıdır. İşverenin, Büyükelçilik tarafından verilen referans numarasını Büyükelçiliğe başvuruyu takip eden 10 gün içerisinde girmesi gerekmektedir. 10 gün içerisinde girilmeyen referans numaraları iptal edilmektedir. İptal edilen referans numarasının Türkiye Büyükelçiliği’nden tekrar başvuru yapılarak alınması mümkündür.

Çalışma İzni Almak İçin İstenen Belgeler

İşyerinden İstenen Belgeler

 • Özbekistan uyruklu personel çalıştırmak için dilekçe
 • Özbekistan uyruklu personel başvuru formu
 • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
 • Son yıla ait vergi dairesi ya da yeminli mali müşavir tarafından hazırlanmış olan kar/zarar tablosu ve bilanço
 • Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Tescil Numarası

Özbekistan Vatandaşından İstenen Belgeler

 • Türkiye Büyükelçiliği tarafından verilmiş olan referans numarası
 • İş sözleşmesi
 • Pasaport aslı ve fotokopisi
 • İkamet kartının fotokopisi ve aslı ( yurtiçinden yapılan başvurularda gerekli belgedir)
 • 1 adet resim
 • Diplomanın Türkçe tercüme edilmiş ve noter onaylı nüshası

Özbekistan Vatandaşları İçin Çalışma İzni Türleri

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu gereğince 3 tür çalışma izni türü bulunmaktadır. Bunlar: süreli çalışma izni, süresiz çalışma izni ve bağımsız çalışma iznidir.

Süreli Çalışma İzni

Türkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan Özbekistan Vatandaşının iş sözleşmesinde belirlenen süreyi aşmamak, iş sözleşmesinde belirlenen iş yerinin ve işverenin aynı iş kolunda bulunan iş yerlerinde belirli bir işte çalışmak kaydı ile en fazla 1 yıl süreli izin verilir. Özbekistan vatandaşının işverenin farklı yerlerdeki iş yerinde çalıştırılmak istenmesi halinde, bu durumun başvuru esnasında bildirilmesi gerekmektedir. Aynı işveren ile devam etmek isteyen Özbekistan vatandaşı çalışma izni bitmeden 2 ay öncesinde uzatma başvurusu yapmalıdır. Uzatma işlemi ile 2 yıl daha çalışma izni uzatılır. Uzatma izninin bitmesine 2 ay kala yapılan uzatma başvurusunda ise 3 yıl uzatma yapılır. Bundan sonraki her uzatma için 3 yıl uzatma söz konusu olmaktadır.

Süresiz Çalışma İzni

Kanuni çalışma izni ile en az 8 yıl Türkiye’de çalışmış Özbekistan vatandaşları veya 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince uzun dönem ikamet izni alan Özbekistan vatandaşları süresiz çalışma izni alabilmektedirler. Süresiz çalışma iznine sahip vatandaşlar Türkiye vatandaşlarının sahip olduğu haklardan yararlanabilmektedirler. Sadece seçme-seçilme hakkı, askerlik yükümlülüğü, kamu görevine girme gibi haklardan yararlanamamaktadır. Örneğin; süreli çalışma izni alan Özbekistan vatandaşının ilk uzatma işlemi 2 yıl, sonraki uzatma işlemi 3 yıl ve sonraki uzatma işlemi 3 yıl olmak üzere süreli olarak 8 yıl Türkiye’de çalışmış olacaktır. Bu durumda süresiz çalışma iznine başvuru yapma hakkı kazanacaktır. Ancak süresiz çalışma hakkı kendiliğinden doğmamaktadır ve verilmemektedir. Sürekli çalışma iznine sahip olunabilmesi için işverenin ve işçinin bunun için başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Bağımsız Çalışma İzni

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu gereğince profesyonel meslek grubunda yer alan Özbekistan vatandaşlarının iş yeri açabilmeleri için bağımsız çalışma izni verilebilmektedir. Bağımsız çalışma izni verilirken Özbekistan vatandaşının öğrenim derecesi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye olan katkısı, ülkenin ekonomisine ve istihdamına katkısı, sermaye ortağı ise ortaklık payı gibi durumlar göz önünde bulundurulmaktadır. Bağımsız çalışma izni süreli olarak verilmektedir. Aynı zamanda bağımsız çalışma izni ülkede yapılacak olan işin süresinden uzun verilmemektedir.

Değerlendirmek için lütfen oy veriniz.
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu