Göçmen Bürosu Hizmetleri

Türk Vatandaşlığının Genel Olarak Kazanılması

Türk Vatandaşlığının Genel Olarak Kazanılması Hakkında

5901 Sayılı Vatandaşlık Kanununun 11. Maddesi gereğince 5 yıldır kesintisiz olarak ülkemizde yaşayan yabancılar, aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde genel olarak Türk Vatandaşlığı kazanabilirler. Daha önce de belirttiğimiz gibi Türk vatandaşlığının kazanılması iki şekilde sağlanmaktadır: doğumla ve daha sonra yetkili idare kararıyla. Daha sonra genel hükümlere göre Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir.

 1. Yabancı ulusal hukuka göre reşit olmalıdır, T.C. Medeni Kanun’a göre yasal yaşta olmalıdır;
 2. En az 5 yıl geriye dönük vatandaşlık başvuruları süresinde Türkiye’de ikamet etmiş olmalıdır;
 3. Yabancıların Türkiye’ye yerleşme talebini belirtmelidir.
 4. C. bir vatandaşla evlenmek,
 5. Türk vatandaşı anne baba, çocuk sahibi olmak;
 6. Halk sağlığını tehdit edecek bir hastalığı olmamalı;
 7. Genel ahlaka uygun davranan bir kişi olmalı;
 8. Türk toplumunda yer alabilmek için Türkçe konuşabilmek;
 9. Türkiye’nin kendisi ve meslekte bulunan kişilerin geçimlerini sağlayabilecek bakmakla yükümlü oldukları kişilere bakabilecek gelire sahip olmaları gerekir;
 10. Ulusal güvenliğe ve kamu düzenine tehdit oluşturacak bir duruma sahip olmamalıdır.

Türk Vatandaşlığı Başvurusunda Bulunan Kişinin Yapacağı İşlemler

Türk Vatandaşlığı Başvurusu, başvuranın bulunduğu yerdeki valiliğe kendisi veya bu konuda verilen özel vekaletname ile vekaleten yapılır. Başvuru sahibinin 18 yaşından küçük olduğu ve (veya) ayırt etme gücünden yoksun olduğu durumlarda, başvuru ebeveyn veya vasi tarafından yapılabilir. Türkiye Cumhuriyeti’nde yabancı vatandaşlık başvuru işlemleri Yabancı Kimlik Numarası esas alınarak gerçekleştirilmektedir. Başvuru formu doldurularak aşağıda listelenen belgelerin ibrazı ile yapılır. Başvuru tarihi olarak, kişinin formu belge kaydı olarak teslim aldığı tarih esas alınır. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılar, yeni yasal düzenlemeye göre aranan ikamet süresi içinde toplam 12 ay yurtdışında kalabilirler. Yurt dışında geçirilen toplam sürenin 12 ayı geçmemesi durumunda öngörülen ikamet süresi içinde değerlendirilir.

Türk Vatandaşlığı Başvuru Formu için Gerekli Belgeler;

 • 50 × 60 mm formatında beyaz arka planlı biyometrik fotoğraf;
 • Pasaport veya eşdeğeri bunun yerine geçerlidir;
 • Kimlik bilgileri içeren doğum belgesi veya bu bilgileri içeren benzer bir belge;
 • Kişinin medeni durumunu içeren belge. Evlilik cüzdanı, boşanma kararı, ölüm cüzdanı gibi
 • Kişinin halk sağlığını tehdit etmeyen bulaşıcı bir hastalığı olmadığını belirten Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen niteliklere sahip sağlık raporu
 • Vatandaşlık başvurusu sonuçlanana kadar gelecekteki amaçlar için geçerli ikamet izni belgesi
 • Başvuru sahibinin herhangi bir cezai sebeple kesinleşmiş bir mahkeme kararı varsa onaylı kopyası;
 • Hizmet bedelinin Maliye yetkilisine yatırıldığına dair makbuz.

Komisyon Tarafından Yapılan İşlemler

Yabancının ikamet ettiği il sınırları içerisinde Valiliğe yapılan başvuru Bakanlık Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. Valilik tarafından İçişleri Bakanlığı. Başvuru sahibi, Vatandaşlık başvuru numarasını, ilgili Bakanlığın Halkla İlişkiler Genel Müdürlüğü biriminden öğrenerek takip edebilir. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerekli inceleme yapılarak vatandaşlık başvurusunun sonucu olumlu veya olumsuz olarak ilgili kişiye bildirilir.

Değerlendirmek için lütfen oy veriniz.
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu