Genel

Türkmenistan Vatandaşları Çalışma İzni

İçindekiler

Türkmenistan Vatandaşları İçin Türkiye’de Çalışma İzni

Yabancı ülkelerin Türkiye’de çalışma iznine sahip olması için gerekli duyulan şartlar, izinler ve süreç, aynı şekilde Türkmenistan vatandaşları içinde geçerli olarak 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’na tabidir. Yabancı uyruklu vatandaşların çalışma izin belgelerini düzenleyen resmi kurum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’dır.

Eğer Türkmenistan vatandaşı olan bireyin Türkiye’de kalıcı bir ikameti bulunmuyorsa, Türkmenistan’da yer alan Türkiye Cumhuriyeti temsilciklerine giderek doğrudan başvuru yapması gerekmektedir.

Çalışma İznini Almak İçin Başvurunun Nereye Yapılması Gerekmektedir?

Türkiye dışındaki yani Türkmenistan’da yapılan çalışma izni müracaatlarında, başvuruda bulunmak isteyen Türkmen uyruklu yabancı bireylerin, Türkiye Cumhuriyet’inde bulunan temsilciliğine gidip doğrudan başvuruda bulunması gerekmektedir. Sürecin devam etmesi için, yabancı uyruklu bireyin, Türk iş verenle birlikte imzaladığı iş ve hizmet sözleşmesini Büyükelçiliğe gidip ibraz etmesi gerekir. İşçi ve işveren arasında olan iş ve hizmet sözleşmesinin ıslak imza ile imzalanması şartı bulunmaktadır.

Başvurunun, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliği tarafından olumlu olarak sonuçlanması dahilinde, Türkmen bireylerine 16 haneden oluşan bir referans numarası verilmekle beraber, bireyin bu referans numarasını alıp Türkiye’de bulunan işverene veya şirket yetkilisine bildirmesi gerekir.

Türkiye’deki işveren veya onun vekili olarak atanan kişi bu referans numarasını alıp yabancı uyruklu bireyin çalışma izin başvurusunu yapmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gitmesi gerekmektedir.

Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken durum ise, Türkmenistan’da yer alan Türkiye Cumhuriyeti temsilciliğine yapılan başvurunun takibinde süregelen 10 işgünü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurunun yapılmak zorunda olmasıdır. Eğer 10 işgünü içinde çalışma izni başvurusu yapılmaması takdirde, halihazırda verilen referans numarası iptal edilmiş olacaktır. Bu durumun yaşanması beraberinde Türkmen bireyin yeniden Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliğine gidip yeniden müracaat sürecini başlatması gerekmektedir.

Türkiye içinde yapılan başvurularda ise, Türkmenistan uyruklu bireylerin öğrenci iken aldıkları lisans öncesi veya lisans öğrenimi amaçlı onlara verilen ikamet izinlerinin dışında, başka bir amaç ile alınmış en az 6 süreyi kapsayan ikamet izin belgesine sahip olması gerekmektedir. Yabancı bireylerin çalışma izin başvurusunu doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na işveren veya onun vekili olarak atanan kişi tarafından yapılmaktadır. Çalışma iznine müracaat etmek için işlemleri online yapmakla beraber, başvuru sürecinde istenilen resmi belgelerin ise 6 işgünü içinde tamamlanıp, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na PTT ile teslim edilmesi gerekmektedir.

Türkmenistan Vatandaşlarından Müracaat İçin İstenilen Belgeler

İşveren İçin Gerekli Başvuru Belgeleri:

1.Türkmenistan uyruklu bireylerin Personel Başvuru Formu (Göçmen Büro tarafından hazırlanır);

  1. 2. Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Tescil Numarası;
  2. Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi;

4.Türkmen uyruklu vatandaşın başvurusunu yapmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bizzat yazdığı müracaat dilekçesi (Göçmen Büro tarafından hazırlanmaktadır.);

  1. Son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu;
  2. Yabancı personeli bünyesinde barındıracak kurum ve kuruluş adına ‘’Kullanıcı’’ sıfatıyla elektronik başvuru yapma yetkisi bulunan kişiden alınan noter onaylı vekaletname;

Türkmenistan Uyruklu Bireyler için Gerekli Başvuru Belgeleri:

  1. 1. İkamet İzninin Sureti;

2.Pasaport Sureti;

3.İş sözleşmesi

4.1 adet resim

5.Diplomanın Türkçe tercüme edilmiş halinin noter tasdikli nüshası.

6.İş sözleşmesinin Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciklerinde ibrazı ile alınan 16 haneli Referans Numarası (Sadece Türkiye dışında yapılan başvurularda geçerlidir.)

Türkmen İşçilerin Çalışma İznini Uzatmak İçin Neler Yapılır?

Halihazırda çalışma iznine sahip olan Türkmenistan uyruklu yabancıların çalışma iznini almak için işverenin veya onun vekiliyle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılmaktadır.

Çalışma iznini uzatmak için gerekli başvurular, işveren veya onun için atanan vekili tarafından elektronik bir ortamda yapılmakla beraber, başvuru için gerekli belgelerin ve formların 6 işgünü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na posta ile teslim edilmesi gerekmektedir. Çalışma iznini uzatma başvurusu, devam eden izin bitmeden önce en fazla 2 ay içinde yapılması gerekmektedir.

Çalışma İznini Uzatmak İçin Türkmen Bireylerden İstenilen Evraklar Hangileridir?

1.Pasaport sureti;

2.İş Sözleşmesi;

3.Çalışma İzni Uzatma başvuru formu;

4.Önceden olan çalışma izin belgesi;

5.1 adet resim;

6.Şirkete ait en son sermaye ve ortalık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi;

7.En son yıla ait olan verdi dairesi ya da yeminli mali müşavirin onayladığı bilanço ve kar/zarar tablosu;

8.Yabancı uyruklu işçinin bünyesinde çalıştığı kurum ve kuruluşun adına ‘’kullanıcı’’ sıfatıyla elektronik ortamda başvuru yapma yetkisi bulunan kişiden noter onaylı alınan vekaletname;

9.Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Tescil Numarası;

Çalışma İzninin Reddedilmesi Durumlarında Ne Yapılmalıdır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan olumsuz bir yanıt gelmesi durumunda, bu konuyla ilgilenen kişi tarafından doğrudan itiraz edilebilir. Olumsuz karar neticesinde kararın tebliğinden itibaren 30 gün süresince çevrimiçi olarak yapılmaktadır. İtiraz kararı da reddedilirse bu süreçte idari yargı yoluna başvurulması gerekmektedir.

Türkiye’deki Çalışma İzinleri Harcının Miktarı Ne kadardır ve Nasıl Yatırılır?

Yabancı uyruklu işçiler için verilen çalışma izinleri de harcın içine dahil olmakla beraber, her yıl bu miktar değerleme oranında düzenlenme aşamasına alınır. Her sene aralık ayı itibarıyle Resmi Gazete yayınlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği uyarınca bu tutarlar belirlenmektedir. 2018 yılı itibarıyle belirlenmiş olan çalışma izinlerinin harcı ve çalışma izni kartı bedeli aşağıda verilmiştir.

ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARI SÜRE 2018 YILI HARÇ TUTARI KART BEDELİ
Süreli Çalışma İzin Belgesi 1 Yıllık 615,20 TL 72,00 TL
Süresiz Çalışma İzin Belgesi 6.152,70 TL 72,00 TL
Bağımsız Çalışma İzin Belgesi 6.152,70 TL 72,00 TL
Geçici Koruma Çalışma İzni             Harç Tutarı   1 Yıllık 228,90 TL 72,00 TL

 

Değerlendirmek için lütfen oy veriniz.
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu