Göçmen Bürosu Hizmetleri

Uzun Dönem İkamet İzni

İçindekiler

Uzun Dönem İkamet İzni Hakkında

Uzun dönem ikamet izni, asgari sekiz yıl kesintisiz ikamet eden yabancılara Bakanlık onayı ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen uzun dönem ikamet izni veya İçişleri Bakanlığı Göçmen Politikaları Kurulu tarafından belirlenen şartları yerine getiren bireylere verilen izindir.

Bu izni alan yabancıların her yıl veya iki yılda bir ikamet izinlerini uzatmalarına gerek yoktur. Kesintisiz en az sekiz yıllık ikamet izninin hesaplanmasında öğrenci ikamet sürelerinin yarısı ve farklı amaçlarla alınan ikamet sürelerinin tamamı kabul edilir. Uzun dönem ikamet izni şartlarını yerine getiren yabancıların müracaat ederek uzun dönem ikamet izni almamaları mümkündür.

Uzun Dönem İkamet İzni Koşulları

Ülkemizde kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izni ile kalmış / ikamet etmiş olmak gerekir. (En az sekiz yıllık kesintisiz ikamet izninin hesaplanmasında öğrenci ikamet izni süresi ve diğer tüm ikamet izinleri sayılır.)

Nasıl Hesaplanır?

Hesaplanırken yabancının başvurduğu tarih esas alınır. Yurtdışında ikamet izni olmadan geçen süre, Türkiye’de bulunduğu süre boyunca kesinti olarak kabul edilir. Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük olarak 1 yıllık dönemler içerisinde toplam 180 günü aşan kesinti olmaması durumunda 1 yıllık bir süre daha geçilir ve bu kontrol 8 yıl tamamlanıncaya kadar devam eder. Yıllık periyotlarda, son 5 yıl içinde toplamda 365 günü aşan bir kesinti olup olmadığı kontrol edilir.

Sınır dışı etme kararına konu olan yabancıların önceki ikamet izni süreleri ikamet izni sürelerinin tahsilinde dikkate alınmaz.

Son Üç Yıla Dikkat!

Uzun dönem ikamet başvurusu yapan yabancının başvuru tarihinden itibaren son üç yıl içinde sosyal yardım alması durumunda talep olumsuz değerlendirilir. Kendisine veya ailesine yetecek kadar düzenli mali kaynaklara sahip olmak gerekir. Yeterli ve düzenli gelir için; Yabancı, başvurduğu yıl için geçerli net asgari ücretten az olmamak kaydıyla aylık giderlerini karşılayabilmelidir.

 • Yabancı, her aile üyesi ve kendisi için asgari ücretin 1 / 3’ünü karşılayabilmelidir.
 • Gelir kaynağı belirlenirken üçüncü şahıs taahhütleri kabul edilmez.
 • Geçerli bir sağlık sigortasına sahip olmalıdır.
 • Kamu düzenine veya güvenliğine tehdit oluşturmamalıdır.

Gerektiğinde, başvuran yabancının kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturup oluşturmadığı ilgili güvenlik birimlerinin desteği ile araştırılabilir. Uzun dönem ikamet izni verilmesi uygun görülen yabancılar için Göç Politikaları Kurulu‘nun belirlediği şartları taşıdıkları için sadece 5. maddedeki şart aranır. Diğer koşullar gerekli değildir.

Uzun Dönem İkamet İzni Olanların Hakları

Uzun dönem ikamet izni olan yabancılar;

 • Askerlik hizmetlerini yerine getirme yükümlülüğünden muaftırlar.
 • Seçme ve seçilme haklarından yararlanamazlar, devlet dairesine giremezler ve muafiyetli araç ithal edemezler.
 • Sosyal güvenlikle ilgili kazanılmış haklar saklıdır ve bu hakların kullanılmasında ilgili kanun hükümlerine tabidir.
 • Bu kişiler, Türkiye’de seyahat, iş, miras, konut, yatırım, menkul kıymet ve gayrimenkul alımları ile ilgili işlemler ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından Türk vatandaşlarına uygulanan mevzuata göre yapılır. Fakat; Uzun dönem ikamet izninde sağlanan hak ve yükümlülüklerin kullanımında, izin alan yabancılar özel kanunlarda Türk vatandaşı olmaları kaydıyla bu haklardan yararlanamazlar.

Uzun Dönem İkamet İzninin İptali

İlgili güvenlik birimlerinin desteği ile kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturduğu tespit edilen yabancıların uzun dönem ikamet izinleri iptal edilir. Bu yüzden uzun dönem ikamet iznine iptal verilenler yasada ön görülen ikamet izni türlerinden birini almak için başvuruda bulunamazlar.

Uzun Dönem İkamet İzni Almak İçin Gerekli Belgeler

Uzun dönem ikamet izni başvuru içim;

 1. Pasaport veya ikame belge fotoğraf (biyometri, güncel ve beyaz zemin üzerine çekilmiş) sertifika
 2. Yaşam sigortası
 3. Adrese ilişkin belgeler
 4. Son 3 yılda sosyal yardım alınmadığını gösteren Adli Sicil Kayıt Belgesi
 5. Önceki ikamet izinlerinin fotokopileri (varsa asılları)

Uzun Dönem İkamet İzni Gerekli Bilgiler

Kesintisiz ve yasal olarak Türkiye’de geçerli bir ikamet izni ile en az sekiz yıl kalmış yabancılar uzun dönem ikamet iznine hak kazanabilirler. Ancak ülkemizde mülteciler, şartlı mülteciler, insani ikamet izni sahipleri ve geçici koruma altındaki yabancılar uzun dönem ikamet izni başvurusunda bulunamazlar. Ayrıca uzun dönem ikamet iznine başvurabilmek için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

 • Son üç yılda sosyal yardım almamış bulunmak,
 • Varsa, kendisini veya ailesini geçindirebilecek yeterli ve düzenli bir gelir kaynağına sahip olmak,
 • Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak,
 • Kamu düzeni veya kamu güvenliğine tehdit oluşturmama hali,
 • Sabit bir gelire sahip olmak,
 • Gelir kazanma süreci ve bunun nasıl elde edildiği kanıtlanabilir olmalıdır. Örneğin: Başka bir ülkeden veya Türkiye’den emekli maaşı sahibi olmak gibi.
 • Ayrıca, Türkiye’de oturma izni olan ve sabit gelire bağlı bir yabancı evlat edinme işlemi de yapabilir.

Uzun Dönem İkamet İzni İçin Gerekli Gelir Tutarı

Gelir en az aylık 500 Amerikan Doları olmalıdır.

Kapsamlı ve tam bir sağlık sigortası gereklidir.

Son 3 yılda herhangi bir suça iştirak etmemiş olması gereklidir. Bu durumun Türk Mahkemelerinden alınacak belge ile kanıtlanması gerekmektedir. Bu belge Adli sicil kaydıdır.

Uzun Dönem İkamet İzni Başvuru Süresi

Başvurular 90 güne kadar sürer. Hazırlanan ve yerel polise sunulan evraklarla 90 günlük süreç başlamaktadır.

Uzun dönem ikamet izni Türkiye’de yabancılar için çalışma hakkı veriyor mu?

Hayır, çalışma hakkı vermez.

Genel prosedür nasıl uygulanır?

Başvurular online olarak ve doğrudan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü- e-ikamet.goc.gov.tr adresine yapılır.

 

Değerlendirmek için lütfen oy veriniz.
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu