Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancı Sağlık Sigortası Hakkında

Ülkemizde ikamet izni almak isteyen yabancıların, yabancı sağlık sigortası yaptırmaları gerekmektedir. Sigorta süresi, ikamet izni türünün süresini de kapsamalıdır. Yurt dışında yapılan özel yabancı sağlık sigortaları, ancak sigorta şirketlerinin yurt içi şubeleri (acenteleri) tarafından imzalanması şartıyla geçerlidir.

İkili sosyal güvenlik sözleşmesi olan kişilerin statülerini il sosyal güvenlik birimleri tarafından teyit ettirmeleri ve bu müdürlükten alınan resmi belgeleri başvuru belgelerine eklemeleri gerekmektedir. Aile ikamet izni başvurularında destekleyicinin tüm aile bireylerini kapsayan yabancı sağlık sigortasına sahip olması gerekir. Özel sağlık sigortalarında, “Bu poliçe 06.06.2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni talepleri için çıkarılacak özel sağlık sigortaları genelgesinde belirtilen asgari güvence yapısını kapsar.

Ülkemizde bulundukları süre boyunca sağlık giderleri ilgili kamu kurumlarınca karşılanan yabancıların geçerli sigorta şartlarına sahip olmaları şartı aranmaz.

Sosyal Güvenlik Kurumundan getirilecek provizyon belgeleri hem destekleyici hem de aile bireylerini kapsayacak şekilde olmalı ve bu belgelerde ilgili birimin kaşesi / kaşesi ve e-imza / ıslak imza bulunmalıdır. Öğrenciler dilerse kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde genel sigorta kapsamına alınır, bu nedenle geçerli sigorta talep edilmez, ancak üç ay içinde genel sağlık sigortasına sahip olmaları ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü‘ne bildirmeleri gerekir. 18 yaş altı ve 65 yaş üstü bireyler için sigorta şartı aranmaz.

Ancak, hâlihazırda geçerli sigortası olanların belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Yabancı sağlık sigortası hesaplayarak ne kadar ödemeniz gerektiğini kolayca öğrenebilirsiniz.

Başa dön tuşu